ZIELNIK KURPIOWSKI

CZERWIEC

Projekt zrodził się z fascynacji światem przyrody, muzyki ludowej i tradycji. Inspiracją do jego tworzenia stały się Kurpie Zielone, ze swym kulturowym i przyrodniczym bogactwem. Zielnik jest autorskim projektem Agnieszki Zielewicz do którego barwną, klimatyczną oprawę muzyczną tworzy Kapela Miód na Serce.

Zielnik łączy i przeplata:
12 kurpiowskich pieśni z udziałem tradycyjnych instrumentów: liry korbowej, barabanu, skrzypiec, basetli i bębenka obręczowego;

12 obrazów stworzonych ze słów kurpiowskich pieśni, barwnej gwary, naturalnych roślin, wycinanki, koronki i grafiki;

Zielnik jest otwarty, jego karty „zapisywać będą” zaproszeni do współpracy kurpiowscy twórcy i artyści.

 

 

 

 

 

 

 

LIPIEC

Kilka fotek z zielnikowych przygotowań
Obrazy powstają powoli, przy pomocy wielu osób, którym z serca dziękuję.

Zielnikowe obrazy to teksty ze zbioru ks. Władysława Skierkowskiego „Puszcza Kurpiowska w pieśni” (spisane w latach 1913-1939) , przeplatane roślinami, koronką, kurpiowską wycinanką, rysunkiem. Oprawione w pachnące żywicą i woskiem rustykalne ramy zrobione z pszczelich ramek.
Serdeczny uśmiech za pomoc i wsparcie kieruje do artystów i twórców ludowych za bezinteresowne wsparcie

Anna Stomska – wycinanka kurpiowska (Zbójna)

Elżbieta Kaszania – wycinanka kurpiowska (Rozogi)

Teresa Pardo – koronka kurpiowska (Łomża)
Laura Bziukiewicz – koronka frywolitkowa (Muzeum Kurpiowskie w Wachu)
Natalia Tułowiecka – rysunek farbą akrylową (Galeria Sztuki 

Współczesnej, Łomża)
Oprawę muzyczną obrazów tworzy Kapela Miód na Serce.

 

SIERPIEŃ

Serdecznie podziękowania dla Związku Kurpiów za objęcie Zielnika Honorowym Patronatem.

WRZESIEŃ

O B R A Z   „Ł Ą K A”

Oto i on- pierwszy z 12 obrazów Zielnika Kurpiowskiego.

Po długich przygotowaniach mam przyjemność zaprezentować pierwsze jego karty. Zapraszam Was obejrzenia, do poczytania, do wysłuchania.
Obraz „Łąka” przeplata tekst pieśni, suszone rośliny i piękną frywolitkową koronkę wykonaną przez p. Laurę Bziukiewicz z Muzeum Kurpiowskiego w Wachu, której serdecznie dziękuję za pomoc.
Oprawę muzyczną obrazów tworzy Kapela Miód na Serce ❤️

T E K S T    P I E Ś N I  -„Tam za Warsiawo siedem nil”  (Ks. Władysław Skierkowski,„Puszcza Kurpiowska w Pieśni”, pieśń 20, tom I)

Tam za Warsiawo siedem nil,   x2

Tam sie łuncanka zieleni.   x2

A na ty łunce  lescyna,  x2

Tamoj siedziała dziwcyna.  x2

Tamoj dziwcyna siedziała,  x2

Złociste włosy cesała.  x2

Ach moje włosy złociste,  x2

Słuzyłyście mi w paniaństwie.  x2

A teroz słuzyć nie chcecie,   x2

Pod bziały welan pójdziecie.  x2

A  z  pod welana  do gaju,  x2

Tam sie druzbozie zbzirajo.   x2

——————————————————————————————–

O B R A Z    „P O Z  I O M K A „

Poziomka i lira korbowa- to kolejny duet Zielnika❤
Tekst pieśń „Wesoło niedziela idzie” zaczerpnięta została z zeszytów ks. Władysława Skierkowskiego „Puszcza Kurpiowska w pieśni”.
W roku 1929 pieśń tą śpiewała p. Niecewiczowa z Łysych, dzisiaj znalazła swoje miejsce w Zielniku.
Serdeczne podziękowania kierujmy o Natalii Tułowieckiej (Galeria Sztuki Współczesnej w Łomży), za rysunek farba akrylową oraz do Grzegorza Sekmistrza i Regionalnego Ośrodka Kultury za pomoc w nagraniach studyjnych.

T E K S T    P I E Ś N I  „Wesoła niedziela idzie” (Ks. Władysław Skierkowski „Puszcza Kurpiowska w Pieśni”, pieśń 549)

Wesoła niedziela idzie, weselu sie wsyscy ludzie.
A jek jo mum wesoło być, moja niła ma zamunz iść.

Niech tam idzie, bandzie zdrowa, jo kawalir, una wdowa. Stoi u mnie kuń gotowy, pojade jo do swy wdowy.

I przyjechoł w podwórecko, zakołatoł w okanecko:
Cy ty, wdowo spis, cy cujes, cy me Jónka przenocujes ?

Ani jo spsie, ani cuje, Ciebzie Jónku przenocuje.
Rośnie trawka w ogródecku, puść kunika mój Jónecku.

A mamusia usłysała, z kimeś córko rozmaziała?
O psierzynce, mamo moja, coś ni krótko ukrojiła.

Łukrujze ni równo z głowo, co sie cała pod nio schowum,
Nietylo jo sama siebzie i Jasiańka koło siebzie.

————————————————————————————————————————————