Motywy roślinne w pieśniach kurpiowskich

Tworzenie Zielnika Kurpiowskiego stało się przyczynkiem do poszukiwań motywów roślinnych w tekstach dawnych pieśni kurpiowskich. Wiele tekstów związanych jest z przyrodą – nieodłącznym elementem wiejskiego życia. Drzewa, zboża, zioła, polne kwiaty…..🌿
Prezentujemy piękny tekst, pieśń z 1913 roku, śpiewanej przez kobietę z Myszyńca Starego.
Z tamtej strony pola zielenio sie zioła,
Przechodzi sie ślicna pani z anielskiego dwora.
I w Ogrójcu była, trzy zionecki zwziła:
Psiersy wzionek Jezusoziu na główke włozyła.
W drugim sama chodzi i Jezusa wodzi,
Trzeci wzionek nie zmazany, az sie Syn narodzi.
Oj pójde ja pójde na zielone łuncke,
Narwe ja z rózy ksiatów Jezusoziu w runcke.
Na zielunej łunce sierotka płakała
A Najśwentso Panienecka z Jezusem słyszała.
Ujnij sie sierotko płascyka mojego,
To cie zprowadze do raju wziecnego.

Podziel się ze znajomymi